راهنمای نگارش محتوای معرفی کلاس آنلاین آموزش زبان

در این مطلب به این موضوع می پردازیم که چگونه محتوای معرفی کلاس آنلاین آموزش زبان مان را در زبانیکا بنویسیم که مخاطبانمان که همان زبان آموزان هستند، ترغیب شوند که در کلاس یا دوره آنلاین ما شرکت کنند.

عنوان ایمیل هایی که برای زبان آموزانتان ارسال می کنید باید ترغیب کننده باشند.

زمانی که دعوت نامه یا تبلیغ کلاس آنلاین آموزش زبان تان را برای اعضای خبرنامه تان ارسال می کنید، ایمیل شما را بر اساس عنوان آن باز می کنند. پس تا جایی که می توانید برای کلاس آنلاین آموزش زبان تان و ایمیل تان عنوانی انتخاب نمایید که به اندازه کافی ترغیب کننده باشد.

توضیحات کلاس آنلاین تان در شبکه های اجتماعی را مفید، مختصر و ترغیب کننده بنویسید.

پست هایی که می توانید در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید محدود هستند و نمی توانید توضیحات کاملی را ارائه دهید، به همین دلیل بهترین شانسی که برای دیده و خوانده شدن تبلیغ کلاس آنلاین تان دارید این است که افراد روی اطلاعات بیشتر کلیک کنند تا وارد صفحه معرفی کلاس آنلاین شما شوند. اگر شما این مرحله را با موفقیت پشت سر گذاشتید، اکنون نوبت به توضیحات کلاس آنلاین تان می رسد تا با استفاده از آن بتوانید افراد را مجاب به ثبت نام کنید.

عنوان کلاس آنلاین باید واضح و متقاعد کننده باشد.

چیزی که نظر یک شخص را جلب می کند با چیزی که نظر شخص دیگری را جلب می کند متفاوت است. زبان آموزان هدف خود را بشناسید و در مورد هدف کلاس آنلاین تان تصمیم گیری کنید. حتما این نکته مهم را در نظر داشته باشید که عنوان کلاس آنلاین آموزش زبان تان کلی نباشد.

نویسنده این متن نمونه جالبی را برای نشان دادن یک عنوان مناسب و ترغیب کننده بیان کرده است. شما با خواندن هر یک از این عنوان ها متوجه تفاوت میان عنوان مناسب و یک عنوان معمولی خواهید شد.

عنوان الف) استراتژی های مربوط به حوزه آموزش زبان آلمانی در ایالات متحده آمریکامشکلات و موانع فرهنگی آموزش آلمانی در امریکا

عنوان ب) ۱۰ استراتژی برتر آموزش زبان آلمانی در امریکا

در قسمت الف شما یک عنوان عادی را دارید اما در بخش ب عنوان الف اصلاح و به یک عنوان جذاب و مجاب کننده تبدیل شده است.

محتوای معرفی کلاس آنلاین آموزش زبان تان باید مختصر باشد.

اگر توضیحات کلاس آنلاین شما مانند رمان های حماسی باشد هیچ کسی آن را نمی خواند. در بهترین حالت افراد به صورت سطحی مطالب را از نظر می گذرانند. توضیح کاملی بنویسید و سپس از متن نوشته شده نکات کلیدی را انتخاب کنید.

مطالب را بر اساس میزان اهمیت اولویت بندی کنید و مهم ترین ها را ابتدای نوشته های خود قرار دهید. اگر کلاس آنلاین شما مخاطبان زبان آموز خاصی را در بر می گیرد حتما به این موضوع در توضیحات کلاس آنلاین اشاره کنید. همچنین می توانید بخشی از متن را با استفاده از بولت از سایر نوشته ها جدا کنید تا از این طریق بر مطالب کلیدی و پر اهمیت تاکید کنید.