کلاس آنلاین آموزش زبان انگلیسی دوره 7 بزرگسالان

کلاس آنلاین آموزش زبان انگلیسی دوره 7 بزرگسالان Four Corner 3

کتاب سوم یعنی Four corners 3 گزینه ای ایده آل برا زبان آموزان سطح متوسطه است. در این کتاب به تمام مهارتهای اصلب زبان انگلیسی از مکالمه تا قواعد، مهارت شنیدن و خواندن پرداخته می شود. مانن سایر سطوح  Four corners   این کتاب سرشار از واژگان جدید، فعالیت های گروهی برای مکالمه و فایل های صوتی برای تقویت مهارت شنیدن است.

موضوعات: تحصیل / داستان های شخصی / مد و پوشاک / ویژگی های جغرافیایی / مدیریت زمان / ویژگی های شخصستی / محیط زیست / روابط بین فردی / موفقیت / موسیقی / تعطیلات.

این مجموعه شامل سهwork book ,video book , student book, می باشد که آموزش روان و ساده ی لغات جدید ،گرامر، نحوه ی صحیح تلفظ ، فایل صوتی ، خواندن و درک مطلب و اصطلاحات کاربردی از جمله بخش های کتاب اصلی می باشد.

و در کتاب تمرین به تفکیک هر درس تمریناتی برای یادگیری عمیق و تسلط بیشتر بر نکات گرامری و مکالمه تدوین شده است. متد آموزشی کاملا یکپارچه و مکالمه محور می باشد و در هر درس بخش وسیعی به یادگیری لغات جدید و فعالیتهای گروهی پرداخته می شود.