کلاس آنلاین آموزش زبان انگلیسی دوره 5 کودکان

کلاس آنلاین آموزش زبان انگلیسی دوره 5 کودکان (Family 2)

این دوره شامل دو ترم و هر ترم هفت (7) درس می باشد. در این کتاب تسلط زبان آموزان بر مهارتهای گفتاری speaking بیشتر خواهد شد. زبان آموزان دو زمان اصلی حال ساده (simple present) و حال استمراری (  present continues ) را می خوانند و تقریبا در اواخر کتاب مروری بر زمان گذشته ساده ( past simple) و فعل (was/were) خواهد شد.

پس از اتمام  کتاب زبان آموزان قادر خواهند بود درباره ی موضوعاتی چون اوقات فراغت، حیوانات و فعالیتهای مورد علاقه، آب و هوا،استفاده از جملات امری و همچنین درباره لباس و افعال حرکتی )  Action verbs) صحبت کنند.

بنابراین پس از پایان این کتاب انتظار می رود که زبان آموزان جمله های کاملتری بسازند و در باره ی اطرافیان و موارد علاقه ی خود صحبت کنند. هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب اصلی، کتاب تمرین و منابع کمک آموزشی آن شامل Grammar friend، فایل صوتی و کتاب داستان می باشد.