کلاس آنلاین آموزش زبان انگلیسی دوره 8 کودکان

کلاس آنلاین آموزش زبان انگلیسی دوره 8 کودکان (Family 4)

این دوره شامل دو ترم و هر ترم شامل هفت (7) درس می باشد. در این مقطع زبان آموزان تسلط کامل بر زبان حال ساده و استمراری به همراه تشخیص تفاوت این دو زمان پیدا خواهند کرد. مروری مجدد بر زمان در گذشته ساده، افعال باقاعده و بی قاعده (irregular verbs) به صورت سوال و جواب خواهد شد.

در این کتاب زمان آینده (will)، زمان حال کامل (present perfect) و گذشته استمراری (past countinuse) آموزش داده می شود. هر سطح این مجموعه شامل یک کتاب اصلی، کتاب تمرین و منابع کمک آموزشی آن شامل (Grammar friend)، فایل صوتی و کتاب داستان می باشد.