کلاس آنلاین آموزش زبان انگلیسی تافل دوره 2

کلاس آنلاین آموزش زبان انگلیسی تافل دوره 2 با کتاب TOEFL IBT Longman preparation course for the TOEFL IBT test.

همانطور که می دانید آزمون تافل یکی از معتبرترین آزمون های بین المللی است که به منظور سنجش توانایی زبانی افراد طراحی شده است و تنها به صورت آکادمیک و در دو نوع اینترنتی و کتبی برگزار می شود. این کتاب توسط نشر معروف لانگمن چاپ شده است و استراتژیهای لازم را برای آمادگی آزمون تافل اینترنتی فراهم می سازد.

متناسب با هر مهارت اصلی یک بخش در کتاب طراحی شده است که در آنها مهارتهای زبانی( Language skills ) با هدف فهم و شناسایی بیشترنکاتی که بطور منظم در آزمون وجود دارند قابل رویت می باشد. در ابتدای هر بخش قبل از مهارتهای زبانی یک پیش – آزمون تشخیصی وجود دارد که هدف آن ایجاد شرایط آزمونی و تنظیم زمان مورد نیاز یرای هر بخش از آزمون اصلی است.

در انتهای بخش نیز بعد از مهارتهای زبانی داوطلب با یک پس – آزمون post – test) ) روبرو می شود که هدف آن سنجش پیشرفت و یادگیری استراتژیهای لازم آزمون است. در پایان کتاب زبان آموزبا بررسی بخشی با نام اطلاعات نمره دهی ) scoring information) قادر به تخمین نمره ی تقریبی خود در آزمون تافل خواهد بود.

Barron’s Essential words for the TOEFL

اکثر کتاب های آموزشی (Vocabulary) مربوط به تافل دارای لیستی از لغات به همراه تعریفی از آنها هستند ولی این کتاب خاص گامی فراتر از تعریف واژگان بر می دارد و به توضیح این مطلب می پردازد که چرا واژگان در هر قسمت مجزای آزمون تافل مهم هستند و نکات کاربردی یادگیری کامل این لغات چه هستند؟

این کتاب فهرستی دارای 500 لغت مهم مورد نیاز برای آزمون تافل را ارائه می کند که پس از تعریف هر لغت کلمات هم معنی و مثالهای جمله ای آمده استعلاوه بر این تمرین های زیادی نیز در این کتاب وجود دارند که به شما اجازه می دهند مهارت لغت (Vocabulary) خود را بسنجید و برای آزمون تافل خود را آماده کنید. همچنین در این کتاب استراتژیهایی برای موفقیت در قسمت آزمون ( Reading) ارائه شده اند.