زبانیکا چیست؟

زبانیکا بستری است برای تسهیل ارتباط بین زبان آموزان، آموزشگاه ها و مدرسان زبان های خارجی. این بستر سعی دارد با گردآوری و معرفی بهترین آموزشگاه ها و مدرسان خصوصی زبان های خارجی به زبان آموزان به آنها در انتخاب بهترین های آموزش زبان در سراسر کشور کمک نماید.
همچنین با توجه به آنلاین بودن این بستر امکان دسترسی زبان آموزان به دبیران و آموزشگاه های سراسر کشور و بالعکس آموزشگاه ها به دبیران و زبان آموزان سراسر کشور فراهم می شود. با این کار، عدالت آموزشی و فرصت برابر برای همه زبان آموزان فراهم شده و از طرفی مدرسان و آموزشگاه های زبان نیز به تعداد بیشتری زبان آموز در سراسر کشور دسترسی خواهند داشت.

چرا زبانیکا؟

- دسترسی به بهترین اساتید و آموزشگاه ها از سراسر کشور
- حذف رفت آمد بین منزل و آموزشگاه برای زبان آموزان و مدرسان و جلوگیری از اتلاف وقت
- کاهش هزینه های آموزشی اعم از هزینه منابع آموزشی و رفت و آمد بین منزل و آموزشگاه
- دسترسی دائمی به کلاس ها، آموزشگاه ها و مدرسان
- دسترسی به تعداد بسیار بیشتری زبان آموز توسط آموزشگاه

مجوزها

زبانیکا دارای مجوز رسمی " نشر دیجیتال و " نشر دیجیتال مبتنی بر حامل " از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

نشر دیجیتال بر خط
مجوز نشر دیجیتال برخط

نشر دیجیتال مبتنی بر حامل
مجوز نشر دیجیتال مبتنی بر حامل